Panel K2

Dolgu Uygulamaları

Tuğrul Dereli, Recep Dursun


Dolgu ile Üst Yüz (Alın-Glabella-Kaş) Şekillendirme

Abdullah Yıldız


Dolgu ile Orta Yüz (Şakak-Zigoma-Gözaltı) Şekillendirme

Gonca Gökdemir


Dudak Dolgusunda Yeni Trendler

Erşan Ön


Dolgu ile Alt Yüz (Jawline-Çene) Şekillendirme

Dilek Başaran


Dolgu Vakalarının Komplikasyon Yönetimi

Ulaş Güvenç
Uydu

Simpozyumu

Uydu Simpozyumu FARMANOVA
Konu: Secukinumab ile Psoriasis ve Eşlik Eden Hastalıkların Yönetiminde Güvenlilik ve Etkinlik
Moderatör: İlknur Altunay, Murat Borlu

Konuşmacı: Neslihan Demirel Öğüt, Tuğba Özkök Akbulut


10:00-10:15 Kahve ArasıPANEL

D2


Psoriasis

Yalçın Tüzün, Nilgün Atakan


Psoriasisin Oral Tedavilerinde Güncelleme (Metotreksat, Apremilast, Jak İnhibitörleri)

Tuğba Özkök Akbulut


Psoriasiste Özel Bölge Tutulumunda Biyolojik Ajan Seçimi

Aslı Hapa

Psoriasis Tedavisinde Hassas Tıp

Burhan Engin


Psoriasiste Biyolojik Tedavilerin Güncel Güvenlik Verileri

Esra Adışen


Tartışma

Uydu

Simpozyumu

Uydu Simpozyumu JANSSEN
Konu: Tremfya ile Psoriasisde Sürdürülebilir Tam Temizlenme
Moderatör: İlknur Altunay, Başak Yalçın

Konuşmacı: Esra Adışen, Levent Çınar12:00-13:00 Öğle Yemeği-

-

H2 Hocaya Danış

Neslihan Dolar, Zekayi Kutlubay


Vakalarla Hastaların Estetik Yolculuğu

Hakan Erbil, Ayşegül SaltatUydu

Simpozyumu

Uydu Simpozyumu LILLY
Konu: Gerçek Yaşam Deneyimleri Işığında Copellor ile Hızla Başlayan Sürdürülebilir Tam İyileşme
Moderatör: Burhan Engin

Konuşmacılar: Müge Güler Özden, Levent Çınar

Panel

D3

Atopik Dermatit

Server Serdaroğlu, Bilal Doğan


Atopik Dermatit Patogenezi

Levent ÇınarAtopik Dermatit Tanı ve Takibinde Laboratuvar ve Alerji Testlerinin Değerlendirilmesi

Başak Yalçın


Atopik Dermatit Tedavisinde Jak İnhibitörleri

Özge Aşkın


Atopik Dermatit Tedavisinde Biyolojik Ajanlar

Özlem Su Küçük


15:30-15:45 Öğle YemeğiUydu

Simpozyumu

Uydu Simpozyumu PFIZER
Konu: Abrositinib ile Atopik Dermatit Tedavisinde Değişen Hikayeler
Moderatör: Server Serdaroğlu

Konuşmacı: Özge Aşkın

Panel

D4

Zor Hastalıkların Tedavisi-I

Mehmet Yıldırım, Hatice Şanlı


Ürtiker Tedavisi

Nida Gelincik KaçarHidradenitis Suppurativa Tedavisi

Filiz Topaloğlu Demir


Mikozis Fungoides Tedavisi

Dilek Bayramgürler


Toksik Epidermal Nekroliz Tedavisi

Hatice Uce Özkol


Tartışma
Uydu

Simpozyumu

Uydu Simpozyumu LAGOOM
Konu : Class III Sertifikalı, Mezolifting etkili Yeni Nesil Gençlik Aşısı Aquashine Ptx

Konuşmacı : Zekayi Kutlubay

-

-

Serbest Bildiriler-I SALON B
SS-001, SS-002, SS-003, SS-004, SS-005, SS-006, SS-007, SS-008, SS-009,SS-010, SS-011, SS-012, SS-013, SS-014, SS-015